Werkwijze en tarieven

Mijn coaching is voor diegene die stappen wil maken en wil investeren in zichzelf.
Daarom werk ik met het programma 'Boost Yourself', een programma dat jou aanzet om zelf actie te gaan ondernemen. Ik ben er om je hierin te ondersteunen, om je bewust te maken van je handelen en denkwijze, om je een duw in de juiste richting te geven!

Hoewel ik in Assen woon is afstand geen probleem. Het kennismakingsgesprek kan zowel bij mij thuis als online via videobellen plaatsvinden. 

- Voordat we starten mail ik je een intakeformulier welke je in mag vullen.
- N.a.v. dit formulier kan ik een inschatting maken of ik de juiste persoon ben om jou te begeleiden.
- Als dat het geval lijkt te zijn maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek.
  Tijdens dit gesprek gaan we elkaar leren kennen en wordt helder wat jouw vraag is.
- Vervolgens plannen we een dagdeel 'Boost Yourself' in. Gedurende dit dagdeel wordt je 1:1 gecoacht.
  Hiervoor spreken we ergens halverwege af bij een restaurant van v.d. Valk of evt. andere locatie.
  Tijdens dit dagdeel gaan we op ontdekking: wat wil je nou eigenlijk echt, wat houdt je tegen,
  wat zijn je doelen op korte- en lange termijn en wat is ervoor nodig om die doelen te behalen?
  Je gaat naar huis met een mooi werkplan waar je mee aan de slag kunt.
- Daarna kan je desgewenst een 'follow up' inplannen (één of meerdere). We gaan dan evalueren hoe het
 met jou en je doelen gaat, ik begeleid je door het traject en we gaan evt. doelen aanpassen.

Tarieven:
Kennismakingsgesprek:                       € 150,- 
Boost Yourself, dagdeel, incl. lunch:    € 495,-
Follow up:                                             € 125,-

Helaas worden mijn consulten niet vergoed door zorgverzekeraars.