Life Coach Carla Gorter

EEN GELUKKIG LEVEN BEGINT BIJ JEZELF!

Persoonlijk consult

Persoonlijke consulten vinden plaats bij mij thuis in Assen. Ik heb hiervoor een kamer ingericht en onder het genot van een kop koffie/thee praten we over hetgeen jou bezig houdt. Ik kies bewust voor een persoonlijke benadering. Op deze manier bouwen we een bepaalde band op, het moet prettig voelen om weer mijn kant op te komen.

Ook kinderen komen voor persoonlijke consulten. Het is van groot belang dat één van de ouders bij deze gesprekken aanwezig is, zij hebben een centrale rol. Doordat zij uitleg en inzicht krijgen in het gedrag van hun kind en adviezen krijgen hoe zij hiermee om kunnen gaan, kunnen zij een verandering op gang brengen bij hun kind. Het is een bewustwordingsproces: hoe ervaart het kind de wereld, hoe ga jij als ouder met je kind om, hoe reageer je op bepaalde situaties, kan jouw kind ècht zichzelf zijn bij jou of past hij/zij zich onbewust vaak aan?
Kinderen rondom de puberteit komen vaak de eerste keer met één van hun ouders en daarna vaak alleen. Door alleen te komen voelen zij vaak alle vrijheid om zich te uiten en om hun eventuele zwakke kanten te tonen. Hierdoor staat er niets meer in de weg om prachtig te kunnen groeien.

We beginnen met een intakegesprek waarin vastgesteld wordt waarvoor je komt en of ik iets voor je kan betekenen. Is dit wel het geval, dan gaan we gelijk aan de slag en krijg je de eerste adviezen mee naar huis. In dit geval betaal je de kostsen van het intakegesprek. Blijkt na de intake dat ik weinig voor je kan betekenen of dat het van beide kanten niet goed voelt, dan laten we het bij de intake en hoef je geen kosten te betalen.

Het intakegesprek duurt ca. 1,5 uur, de consulten daarna korter.
Hoe vaak iemand moet komen is per situatie verschillend.

Tarief intakegesprek: € 80,-
Tarief persoonlijk consult: € 60,-

Gezien mijn andere werkzaamheden geef ik de persoonlijke consulten momenteel op maandagmiddag, woensdag en vrijdagochtend. Aangezien deze dagen snel gevuld zijn, kan je het beste op tijd contact met me opnemen.

Helaas worden mijn consulten nog niet vergoed door zorgverzekeraars.